cmini.jpg cmini2.jpg javamini.jpg cpp_mini.png

 

Taifun Alishenas föddes i Iran, växte upp i Tyskland och studerade matematik i Hamburg.

På 80-talet flyttade han med sin familj till Sverige och doktorerade i numerisk analys på KTH, Institutionen för Numerisk Analys och Datalogi (NADA), under handledning av Germund Dahlquist (Prof. på KTH och Stanford University). Efter avlagd doktorsexamen undervisade han som lektor på KTH i Numerisk och tillämpad matematik.
 
Taifun fortsatte sin bana som lärare i programmering. Under denna tid författade han ett antal läroböcker i olika programmeringsspråk som används i flertal skolor i Sverige och presenteras här.
 
Våren 2006 var han med som ansvarig redaktör när man på KTH lade upp förberedande kurser i matematik och fysik på webben. Sedan 2010 började Taifun att utveckla Math Online som ett digitalt läromedel för gymnasieelever.
 
För att ha nära kontakt med ungdomar och dra lärdomar av deras matteproblem för sin pedagogik började Taifun att arbeta som mattelärare på olika gymnasier i Stockholm.

Hans elever i matematik blev hans lärare i pedagogik och didaktik.
 
2017 lanserades appen Mattekollen (betaversion) – ett digitalt läromedel i matematik för gymnasieelever.

Hösten 2018 publicerade Taifun boken Koda matte med Python – Programmering i matematik.

Läs mer i Taifuns fullständiga CV.