cmini.jpg cmini2.jpg javamini.jpg cpp_mini.png

cmini.jpg

Programmering 1 med C#

Följer Skolverkets kursplan GY 2011
Med övningar, fullständiga lösningar & projektuppgifter
av Taifun Alishenas

Förlag: Taifun Education                 Språk: Svenska
ISBN: 9789197420426                  Antal sidor: 286

Ladda ner smakprov:
 398:-
NYHET!    Programmering 1 med C# är en förnyad och förenklad variant av den mer omfattande tidigare versionen    Programmering 1+ med C# (376 sidor)    >>
som fortfarande kan beställas här.
Programmering 1+ med C#
Programmering 1 med C# introducerar till programmeringens grunder med språket C# som bygger på allt som är bra i C, C++ och Java och lägger till en hel del nytt. Boken håller inga abstrakta lektioner utan använder exempelorienterad teoriundervisning i kombination med övningar. Dvs all teori, även de mest abstrakta begreppen åskådliggörs med fullständiga små program samt körexempel som gås igenom i detalj för att förmedla viktiga koncept inom programmering. Ännu mer material presenteras i övningarna inkl. praktiska programmeringsprojekt. Fullständiga lösningsförslag (facit) till alla övningsuppgifter finns i slutet av boken.

På köpet lär du dig hur man använder Microsofts .NET-utvecklingsmiljö Visual Studio: För att kunna köra bokens programexempel ges anvisningar om hur man laddar ner, installerar och konfigurerar Visual Studio samt hur man skapar projekt i Visual Studio.

Det centrala innehållet i boken följer Skolverkets kursplan GY 2011 för Programmering 1. Men precis som sin efterföljare Programmering 2 med C#  innehåller boken även en hel del extra material som tas upp för att både göra lektyren roligare och befästa samt fördjupa kunskapen.


För dem som vill bygga programmet WindowsForm enligt exemplet på sid 20-26:

                                     Ladda ner filen Välkomst.gif.

Ur innehållet:

 • Grundbegrepp i programmering
 • Datatyper, variabler & tilldelning
 • Utskrift till grafisk miljö
 • Windowsprogrammering
 • C# Console & Win Applications
 • Interaktiva grafiska gränssnitt
 • Explicit typkonvertering
 • Kontrollstrukturer
 • Klasser, objekt och referenser
 • Metoder
 • Rekursiva metoder
 • Sammansatta datatyper: Arrays
 • Dynamiska arrays: Listor
 • Sökning & sortering
 • Kryptering av text
 • Hantering av slumptal
 • Undantagshantering
 • Vad är objektorienterad programmering?
 • Installation av Visual Studio.NET
 • Konfiguration av Visual Studio.NET
 • Projekt i Visual Studio.NET
 • Övningar och projektuppgifter
 • Fullständiga lösningar till alla övningar

 


Namn:
E-post:
Kommentar:
Kod: Code Jag önskar att bli kontaktad via epost när fler kommentarer postas
Kommentarer:

Postad av, gameprogrammer29, 111219 23:31

Thanks Taifun  
Six years have passed since reciving my programming diploma and begining work as an assistant for programming professor Taifun Alishenas. 
Thanks Taifun for giving me the opportunity and landing me the job. 
The Numerical Analysis and Computer Science Professor Taifun Alishenas  
has managed to write and publish three more programming books  
during that six year period. Amazing Taifun.  
And your truly assisted in writing the first c++ programming book.