cmini.jpg cmini2.jpg javamini.jpg cpp_mini.png

cminimain.jpg

Programmering 1+ med C#

Täcker Skolverkets kursplan GY 2011
Med övningar, fullständiga lösningar & projektuppgifter
av Taifun Alishenas

Förlag: Taifun Education                 Språk: Svenska
ISBN: 9789197420471                  Antal sidor: 376

Ladda ner smakprov:
 398:-
Programmering 1+ med C# innehåller allt som finns i den nya varianten
                         Programmering 1 med C# (286 sidor)     >>
och dessutom mer om algoritmer, flödesplan, pseudokod, logik, automatisk typkonvertering, god programmeringsstil, Unicode, 2D array mm.
Programmering 1 med C#
Programmering 1+ med C# introducerar till programmering med en behandling av algoritmbegreppet med flödesplan och pseudokod samt en allmän inledning till objektorienterade programmeringens begreppsvärld. Bokens pedagogiska koncept går ut på att använda exempelorienterad teoriundervisning i kombination med praktiska övningar. Dvs all teori, även de mest abstrakta begreppen, illustreras med praktiska exempel. Koden av 76 fullständiga och testade (små) program samt körexempel förklaras i detalj. Med hjälp av dessa program utvecklar och illustrerar boken de mest relevanta koncept inom programmering. Ännu mer material presenteras i övningarna inkl. praktiska programmeringsprojekt. Fullständiga lösningsförslag (facit) till alla övningsuppgifter finns i slutet av boken.

För att direkt kunna köra bokens kodexempel ges anvisningar om hur man laddar ner, installerar och konfigurerar Microsofts .NET-utvecklingsmiljö Visual Studio samt hur man konfigurerar programvaran för att skapa projekt, kompilera och köra C#.

Det centrala innehållet i boken täcker Skolverkets kursplan GY 2011 för Programmering 1. Men precis som sin efterföljare Programmering 2 med C#  innehåller boken även en hel del extra material som tas upp för att både göra lektyren roligare och befästa samt fördjupa kunskapen.


För dem som vill bygga programmet WindowsForm enligt exemplet på sid 61-67:

                                     Ladda ner filen Välkomst.gif

Ur innehållet:

 • Algoritmer, pseudokod & flödesplan
 • Objektorienterad programmering
 • Installation av Visual Studio.NET
 • Konfiguration av Visual Studio.NET
 • Projekt i Visual Studio.NET
 • C# Console Applications
 • Windowsprogrammering
 • C# Windows Forms Applications
 • Interaktiva grafiska gränssnitt
 • God programmeringsstil
 • Enkla & sammansatta datatyper
 • Automatisk typkonvertering
 • Explicit typkonvertering
 • Kontrollstrukturer
 • Logik för blivande programmerare
 • Klasser, objekt och referenser
 • Metoder
 • Rekursiva metoder
 • Arrays
 • Dynamiska arrays: Listor
 • Sökning & sortering
 • Kryptering av text
 • Hantering av slumptal
 • Undantagshantering
 • Övningar och projektuppgifter
 • Fullständiga lösningar till alla övningar

 


Namn:
E-post:
Kommentar:
Kod: Code Jag önskar att bli kontaktad via epost när fler kommentarer postas

Bli först med att kommentera den här artikeln